Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-13 kildepåvirket svakt kalkrikt snøleie
v, s+[SV·b|c],t¤[KA·fg]
T7-C-14 kildepåvirket kalksnøleie
v, s+[SV·b|c]
T31-C-7 svakt kalkrik boreal frisk hei
v, s-[KA·f|e]
T34-C-5 svakt kalkrike kystlyngheier
s*[KA·f|e]
T31-C-8 svakt kalkrik boreal lynghei
v, s-[KA·f|e]
T34-C-6 sterkt kalkrike kystlyngheier
s-[KA∙h|g]
T31-C-10 sterkt kalkrik boreal frisk hei
v
T22-C-4 kalkrikt grassnøleie
v, s*[KA·f|e]
T31-C-11 sterkt kalkrik boreal lynghei
v
T3-C-7 svakt kalkrik leside
v*, t¤[KA·fg]
10