Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-6 svakt kalkrikt moderat snøleie
v, s-[SV·b|c],s*[KA·f|e]
T7-C-7 svakt kalkrikt seint snøleie
v*, s*[SV·d|e],s*[KA·f|e]
T7-C-8 sterkt kalkrikt moderat snøleie
v*, s-[SV·b|c]
T7-C-9 sterkt kalkrikt seint snøleie
v*, s*[SV·d|e]
T34-C-5 svakt kalkrike kystlyngheier
s*[KA·g|f]
T34-C-6 sterkt kalkrike kystlyngheier
s+[KA∙h|g]
T22-C-4 kalkrikt grassnøleie
s*[KA·f|e]
T31-C-12 sterkt kalkrik boreal lavhei
v
T14-C-2 kalkrik rabbe
v, s*[KA·f|e]
T3-C-7 svakt kalkrik leside
v*, s*[KA·f|e]
5