Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
V6-C-7 kalkfattig og intermediært seint kildesnøleie
v, s-[SV∙d|e]
T22-C-2 kalkfattig og intermediært grassnøleie
v
T3-C-1 kalkfattig leside
v, s-[KA·c|d],s+[UF·c|d]
T7-C-1 svært kalkfattig moderat snøleie
v
T7-C-2 svakt kalkfattig moderat snøleie
m, v*, t¤[KA·bc]
T3-C-7 svakt kalkrik leside
v, s-[KA·g|h],s+[UF·c|d]
T7-C-3 intermediært moderat snøleie
v*, s+[KA·e|f]
T7-C-4 intermediært seint snøleie
v, t¤[SV·cd],s-[KA·b|a]
T7-C-5 intermediært ekstremsnøleie
s+[KA·e|f]
T14-C-1 kalkfattig og intermediær rabbe
10