Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T3-C-13 intermediær kildepåvirket fjellhei
v, s+[KA·d|c]
T3-C-14 kalkrik kildepåvirket fjellhei
v, s-[KA·f|e]
T7-C-12 kildepåvirket intermediært snøleie
v, s+[SV·b|c],s+[KA·d|c],s-[KI·b|a]
T20-C-2 kalkrik isinnfrysingsmark
v
T31-C-7 svakt kalkrik boreal frisk hei
v
T7-C-13 kildepåvirket svakt kalkrikt snøleie
v, s+[SV·b|c], s-[KA·f|e],s-[KI·b|a]
T31-C-8 svakt kalkrik boreal lynghei
v
T7-C-14 kildepåvirket kalksnøleie
v, s+[SV·b|c],s-[KI·b|a]
T8-C-3 fugletopp
v
T31-C-10 sterkt kalkrik boreal frisk hei
v
Se fler