Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 102
Limniske 6
Terrestriske 96
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 110
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder