Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-2 svakt kalkfattig moderat snøleie
v, s+[KA·b|a]
T7-C-3 intermediært moderat snøleie
v, s+[SV·b|c],s-[KA·d|c]
T7-C-6 svakt kalkrikt moderat snøleie
v, s+[SV·b|c],s-[KA·g|h]
T3-C-14 kalkrik kildepåvirket fjellhei
v
T4-C-2 svak lågurtskog
s*[KA∙d|c]
T20-C-2 kalkrik isinnfrysingsmark
v
T7-C-12 kildepåvirket intermediært snøleie
v, s+[SV·b|c],s-[KA·d|c]
T4-C-3 lågurtskog
v
T7-C-13 kildepåvirket svakt kalkrikt snøleie
v, s+[SV·b|c],s-[KA·g|h]
T4-C-4 kalklågurtskog
v
10