Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T20-C-2 kalkrik isinnfrysingsmark
s+[KA·f|e]
T31-C-8 svakt kalkrik boreal lynghei
s*[KA·f|e]
T31-C-9 svakt kalkrik boreal lavhei
v
T8-C-3 fugletopp
v
T31-C-10 sterkt kalkrik boreal frisk hei
m
T31-C-11 sterkt kalkrik boreal lynghei
v
T31-C-12 sterkt kalkrik boreal lavhei
v
T22-C-3 kalkrik fjellgrashei
v, s+[KA·f|e]
T34-C-5 svakt kalkrike kystlyngheier
s*[KA·g|f]
T22-C-4 kalkrikt grassnøleie
v, s+[KA·f|e]
Se fler