Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-6 svakt kalkrikt moderat snøleie
s+[KA·f|e]
T32-C-18 sterkt kalkrik tørreng med klart hevdpreg
v, s-[KA∙h|g]
T32-C-20 svakt kalkrik eng med klart hevdpreg
v
T7-C-8 sterkt kalkrikt moderat snøleie
v, s+[SV·b|c]
T20-C-2 kalkrik isinnfrysingsmark
s+[KA·f|e]
T34-C-5 svakt kalkrike kystlyngheier
s*[KA·g|f]
T31-C-8 svakt kalkrik boreal lynghei
s*[KA·f|e]
T34-C-6 sterkt kalkrike kystlyngheier
v
T31-C-9 svakt kalkrik boreal lavhei
v
T22-C-3 kalkrik fjellgrashei
v, s+[KA·f|e]
10