Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T32-C-7 sterkt kalkrik eng med mindre hevdpreg
vanlig art
T32-C-8 sterkt kalkrik eng med klart hevdpreg
vanlig art
T32-C-16 svakt kalkrik tørreng med klart hevdpreg eller svakt preg av gjødsling
vanlig art, sterk relativ skilleart[HI∙e|f]
T16-C-2 intermediær rasmarkeng og -hei
sterk relativ skilleart[KA·d|c]
T32-C-19 sanddyne-eng med klart hevdpreg eller svakt preg av gjødsling
vanlig art
T16-C-3 svakt kalkrik rasmarkeng og -hei
vanlig art
T2-C-7 åpen sterkt kalkrik grunnlendt lyngmark
vanlig art, svak relativ skilleart[KA·h|g]
T32-C-20 svakt kalkrik eng med klart hevdpreg
vanlig art
T32-C-21 svakt kalkrik eng med svakt preg av gjødsling
vanlig art, sterk relativ skilleart[HIe|f]
T21-C-2 kvite og grå dyner
vanlig art, absolutt skilleart[SS∙e|d]
3