Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-14 kildepåvirket kalksnøleie
s-[KA·h|g]
T22-C-3 kalkrik fjellgrashei
s*[KA·f|e]
T31-C-10 sterkt kalkrik boreal frisk hei
V9-C-3 kalkrik semi-naturlig myr
v, s*[KA·g|f]
T3-C-7 svakt kalkrik leside
s*[KA·f|e]
T3-C-8 svakt kalkrik fjell-lynghei
v, s*[KA·f|e],s-[UF·e|f]
T3-C-10 sterkt kalkrik leside
v, s-[KA·h|g]
T7-C-6 svakt kalkrikt moderat snøleie
s*[KA·f|e]
T3-C-11 sterkt kalkrik fjell-lynghei
v, s-[KA·h|g],s-[UF·e|f]
T7-C-7 svakt kalkrikt seint snøleie
s+[KA·f|e]
4