Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
V1-C-8 temmelig til ekstremt kalkrike myrkanter
v, s*[KA·h|g]
T7-C-6 svakt kalkrikt moderat snøleie
s*[KA·f|e]
T7-C-7 svakt kalkrikt seint snøleie
s+[KA·f|e]
T7-C-8 sterkt kalkrikt moderat snøleie
s-[KA·h|g]
T7-C-9 sterkt kalkrikt seint snøleie
s-[KA·h|g]
T7-C-14 kildepåvirket kalksnøleie
s-[KA·h|g]
T22-C-3 kalkrik fjellgrashei
s*[KA·f|e]
T31-C-10 sterkt kalkrik boreal frisk hei
V9-C-3 kalkrik semi-naturlig myr
v, s*[KA·g|f]
V1-C-4 temmelig til ekstremt kalkrike myrflater
v, s*[KA·g|f, MB,NB,LA]
4