Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
V6-C-7 kalkfattig og intermediært seint kildesnøleie
v
T22-C-2 kalkfattig og intermediært grassnøleie
v
T7-C-1 svært kalkfattig moderat snøleie
v
T7-C-2 svakt kalkfattig moderat snøleie
v*, t¤[KA·bc]
T7-C-3 intermediært moderat snøleie
v, s-[KA·e|f]
T7-C-4 intermediært seint snøleie
v, s*[SV·d|e],s+[KA·b|a]
T7-C-5 intermediært ekstremsnøleie
s-[KA·e|f]
T7-C-6 svakt kalkrikt moderat snøleie
v, s-[KA·g|h]
T7-C-7 svakt kalkrikt seint snøleie
v, s*[SV·d|e],s-[KA·g|h]
T7-C-8 sterkt kalkrikt moderat snøleie
8