Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T28-C-1 kalkfattig polarørken
v
T28-C-2 intermediær og svakt kalkrik polarørken
v
T28-C-3 sterkt kalkrik polarørken
v
T3-C-9 svakt kalkrik fjell-lavhei
v, s-[KA·g|h],s+[UF·f|e]
T19-C-1 kalkfattige finjordsflekker
T3-C-12 sterkt kalkrik fjell-lavhei
v, s+[UF·f|e]
T31-C-3 kalkfattig boreal lavhei
v, s-[UF·f|e]
T31-C-6 intermediær boreal lavhei
v, s-[UF·f|e]
T31-C-9 svakt kalkrik boreal lavhei
s-[UF·f|e]
T22-C-1 kalkfattig og intermediær fjellgrashei
v
4