Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T34-C-2 kalkfattige kystlyngheier
v
T34-C-3 intermediær bakli-hei
s+[KA∙e|f]
V1-C-1 svært og temmelig kalkfattige myrflater
s*[VT∙0|c]
T34-C-4 intermediære kystlyngheier
v, s*[KA∙e|f]