Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T31-C-8 svakt kalkrik boreal lynghei
s*[KA·f|e]
T21-C-3 brune dyner og dynehei
s+[SS∙g|f][N]
T31-C-9 svakt kalkrik boreal lavhei
s*[KA·f|e]
T31-C-11 sterkt kalkrik boreal lynghei
T31-C-12 sterkt kalkrik boreal lavhei
v
T34-C-6 sterkt kalkrike kystlyngheier
s+[KA∙h|g]
T14-C-2 kalkrik rabbe
v, s*[KA·f|e]
T16-C-4 sterkt kalkrik rasmarkeng og -hei
s+[KA·h|g]
T3-C-8 svakt kalkrik fjell-lynghei
v*, s*[KA·f|e]
T3-C-9 svakt kalkrik fjell-lavhei
v*, s*[KA·f|e]
Se fler