Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T20-C-1 kalkfattig og intermediær isinnfrysingsmark
v
T20-C-2 kalkrik isinnfrysingsmark
v
T2-C-2 åpen kalkfattig grunnlendt lavmark
s-[UF∙g|f]
T2-C-4 åpen intermediær grunnlendt lavmark
s-[UF∙g|f]
T22-C-1 kalkfattig og intermediær fjellgrashei
v
T3-C-1 kalkfattig leside
v, s+[KA·c|d]
T3-C-2 kalkfattig fjell-lynghei
v*, s+[KA·c|d],s+[UF·d|c]
T4-C-9 lyngskog
m, v
T3-C-3 kalkfattig fjell-lavhei
m, v*, s+[KA·c|d],s+[UF·f|e]
T4-C-10 svak lyng-lågurtskog
v
7