Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T34-C-5 svakt kalkrike kystlyngheier
s*[KA·f|e]
V5-C-1 svak varmkilde
v
T34-C-6 sterkt kalkrike kystlyngheier
s-[KA∙h|g]
T31-C-10 sterkt kalkrik boreal frisk hei
v