Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-1 blåbærskog
v[O3-O2]
T4-C-17 storbregneskog
v[O3-O2]
T34-C-1 kalkfattig bakli-hei
v, s*[UF∙c|d]
T34-C-3 intermediær bakli-hei
s*[KA∙e|f], s*[UF∙c|d]