Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
V1-C-8 temmelig til ekstremt kalkrike myrkanter
v, s+[KA·g|f]
T7-C-3 intermediært moderat snøleie
v, s*[SV·b|c],s+[KA·d|c]
V4-C-3 temmelig til ekstremt kalkrike kilder
v
T7-C-6 svakt kalkrikt moderat snøleie
v, s*[SV·b|c],t¤[KA·fg]
T7-C-8 sterkt kalkrikt moderat snøleie
v, s*[SV·b|c]
T7-C-12 kildepåvirket intermediært snøleie
v, s*[SV·b|c],s+[KA·d|c]
T7-C-13 kildepåvirket svakt kalkrikt snøleie
v, s*[SV·b|c],t¤[KA·fg]
T31-C-8 svakt kalkrik boreal lynghei
v
T7-C-14 kildepåvirket kalksnøleie
v, s*[SV·b|c]
T34-C-6 sterkt kalkrike kystlyngheier
s-[KA∙h|g]
10