Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T20-C-2 kalkrik isinnfrysingsmark
v
T31-C-7 svakt kalkrik boreal frisk hei
v, s-[KA·f|e]
T21-C-2 kvite og grå dyner
v, s-[SS∙e|d][N]
T31-C-8 svakt kalkrik boreal lynghei
v, s-[KA·f|e]
T21-C-3 brune dyner og dynehei
v[N]
T31-C-9 svakt kalkrik boreal lavhei
v, s-[KA·f|e]
T31-C-10 sterkt kalkrik boreal frisk hei
m
T31-C-11 sterkt kalkrik boreal lynghei
v
T14-C-2 kalkrik rabbe
v, s*[KA·f|e]
T3-C-7 svakt kalkrik leside
v, s*[KA·f|e],t¤[UF·bc]
Se fler