Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-6 svakt kalkrikt moderat snøleie
v, s+[SV·b|c],s*[KA·f|e]
T18-C-1 åpne flomfastmarker på sand, grus og stein
v
T18-C-3 åpen flomfastmark på kalkrik grus og stein
v
T7-C-8 sterkt kalkrikt moderat snøleie
v, s+[SV·b|c]
T20-C-2 kalkrik isinnfrysingsmark
v
T21-C-2 kvite og grå dyner
v, s-[SS∙e|d][N]
T21-C-3 brune dyner og dynehei
v[N]
T31-C-8 svakt kalkrik boreal lynghei
v, s-[KA·f|e]
T31-C-9 svakt kalkrik boreal lavhei
v, s-[KA·f|e]
T31-C-10 sterkt kalkrik boreal frisk hei
m
9