Styret sluttbehandla Artsdatabanken sin strategi for perioden 2022 til 2024 på styremøte 5/21 den 13. desember 2021.

Strategi 2022-2024

Denne strategien, og spesielt dei prioriterte utviklingsområda, skal leggje grunnlaget for Artsdatabanken sitt arbeid i perioden 2022-2024. Strategien skal vere førande for dei årlege prioriteringane av Artsdatabanken sine ressursar, saman med mandat og tildelingsbrev.

Strategisk plan 2022-2024.pdf (842.4 KB)