Flere arter som lever i Norge eller på Svalbard kan også være behandlet for den europeiske rødlista. En del av disse er vurdert som livskraftige i Norge, andre er rødlistet, mens noen er vurderte til en risikokategori på Fremmedartslista.  

Den internasjonale naturvernunionen (IUCN) utarbeider rødlister både globalt og for større regionale områder som kontinenter. Listene blir lagt av en rekke eksperter som jobber med ulike artsgrupper, og blir oppdatert med forskjellige intervaller.  

Norske arter på den europeiske rødlista

På den europeiske rødlista er 3019 arter som finnes i Norge eller på Svalbard vurdert. 2891 av disse har en vurdering enten i Norsk rødliste for arter 2021 eller i Fremmedartslista 2018. Du finn med andre ord både stedegne norske arter og fremmede arter i denne oversikten. I tillegg er det noen arter som fins i Norge, og som er vurdert i global sammenheng, som ikke er behandlet for noen av listene her til lands. Disse 128 artene ligg i oversikten uten norsk kategori.  

Søk i norske artar på den europeiske raudlista i tabellen under

Kilde: IUCN Red List of Threatened Species

Siteres som:

Artsdatabanken (2021) Den globale rødlista. Norsk rødliste for arter 2021. Artsdatabanken <www.artsdatabanken.no/rodlisteforarter2021/GlobalRodliste>. Nedlastet <dag/månad/år>.