Rapporten oppsummerer kunnskapsstatus for insektpollinering i Norge, og omhandler pollinering som økosystemtjeneste og hvilke konsekvenser menneskelig påvirkning har på dette komplekse samspillet. Rapporten identifiserer også kunnskapshull om insektpolliering i Norge og kommer med forslag til tiltak.

 

  • Last ned Kunnskapsstatus for insektpollinering i Norge (til høyre)
  • Rapporten finnes ikke i trykket utgave