Artsdatabanken har tusenvis av bilder av arter og naturtyper. De fleste av disse kan du bruke helt gratis, dersom du krediterer riktig. Og kreditering er veldig enkelt. 

Artsdatabankens bilder har, med få unntak, en Creative Commons lisens som gjør at alle har lov å bruke bildene gratis. Det eneste som kreves er at du krediterer riktig, og forteller hvilke endringer du eventuelt har gjort med bildet.  

Hvordan krediterer du bilder riktig? 

Det er enkelt – skriv nøyaktig det samme som vi har skrevet under det aktuelle bildet på vårt nettsted, det vil si fotografens navn + lisenstype. F.eks: Fotograf Ola Nordmann Lisens CC BY 4.0  

Artsdatabanken skal ikke krediteres, så lenge det ikke er vi som har tatt bildet. 

Hvilke lisenstyper bruker vi? 

De aller fleste bildene våre har lisensen CC BY eller CC BY-SA.  

Bilder som har disse lisensene, er det fritt frem å bruke.  

Etter lisensen står det alltid et tall (f.eks. CC BY-SA 2.0). Tallet gir informasjon om hvilken versjon av lisensen som er brukt. Dette har ingen betydning for din rett til å bruke bildet. 

Hva er forskjellen på CC BY og CC BY-SA? 

For begge lisenser gjelder at du må referere til lisensen (også versjonen), og skrive hvilke endringer du har gjort. I digitale løsninger kan lisensen være en lenke til lisenssiden. Eksempel: CC BY-SA 4.0. 

Med CC BY-SA må du i tillegg dele dine bidrag under samme lisens dersom du bearbeider eller bygger på bildet. 

Hva er unntakene? 

Svært få av Artsdatabankens bilder har en lisens som begrenser bruken. Men det finnes ett par unntak: 

  1. Bilder av Artsdatabankens ansatte i oversikten over ansatte på våre nettsider, har lisensen Copyright ©. Disse kan ikke brukes uten å innhente tillatelse fra oss.  

  1. Bildene av sommerfugler, i tjenesten vår Arter på nett, har lisensen CC BY-SA-NC, hvor NC står for NonCommercial. Disse kan kun brukes dersom formålet er ikke-kommersielt.  

Les mer: Om Artsdatabankens bruk av åpne lisenser, og hva de ulike lisensene innebærer