Under finner du en oversikt over medlemmer av de ulike ekspertkomitéene som er oppnevnt for å gjøre rødlistevurderinger for Norsk rødliste for arter 2021.

Komitéledere står med uthevet skrift.


 

Alger

Vivian Husa

Havforskningsinstituttet

Anders Langangen

Privat

Henning Steen

Havforskningsinstituttet

Mette Eilertsen

Rådgivende biologer

Susanne Schneider

Norsk institutt for vannforskning

Amfibier og reptiler

Børre Dervo

Norsk institutt for naturforskning

Beate Strøm Johansen

Universitetet i Agder

Jeroen van der Kooij

Naturformidling van der Kooij

Biller

Frode Ødegaard

NTNU Vitenskapsmuseet

Arne Endre Laugsand

Norsk institutt for naturforskning

Oddvar Hanssen

Norsk institutt for naturforskning

Stefan Olberg

BioFokus

Bløtdyr

Torkild Bakken

NTNU Vitenskapsmuseet

Kjell Magne Olsen

BioFokus

Nathalie Skahjem

Åkerblå

Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer, nebbfluer, kamelhalsfluer, mudderfluer, nettvinger, rettvinger, kakerlakker, saksedyr, mangefotinger og mosdyr

Kjell Magne Olsen

BioFokus

Gaute Kjærstad

NTNU Vitenskapsmuseet

Hallvard Holtung

Asplan Viak

Ole Jørgen Lønnve

BioFokus

Per Djursvoll

Universitetsmuseet i Bergen, UiB

Roald Bengtson

Privat

Trond Andersen

Universitetsmuseet i Bergen, UiB

Edderkoppdyr

Sandra Åström

Norsk institutt for naturforskning

Arne Fjellberg

Privat

Harald Løvbrekke

Privat

Kjell Magne Olsen

BioFokus

Fisker

Trygve Hesthagen (limniske)

Norsk institutt for naturforskning

Peder Fiske

Norsk institutt for naturforskning

Rupert Wienerroither (marine)

Havforskningsinstituttet

Arve Lynghammar

Universitetet i Tromsø, Norges fiskerihøgskole

Edda Johannesen

Havforskningsinstituttet

Ingvar Byrkjedal

Universitetsmuseet i Bergen, UiB

Kjell Nedreaas

Havforskningsinstituttet

Nicolas Straube

Universitetsmuseet i Bergen, UiB

Otte Bjelland

Havforskningsinstituttet

Fugler (Norge og Svalbard)

Bård G. Stokke

Norsk institutt for naturforskning

Hallvard Strøm

Norsk Polarinstitutt

Karl-Otto Jacobsen

Norsk institutt for naturforskning

Rune Solvang

Asplan Viak AS

Svein Dale

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Terje Lislevand

Universitetsmuseet i Bergen, UiB

Karplanter (Norge og Svalbard)

Heidi Solstad

Multiconsult Norge AS

Geir Arnesen

Sállir Naturrådgivning AS

Geir Gaarder

Miljøfaglig utredning

Hanne Hegre

Hanne Hegre Flowerpower

Marit Mjelde

Norsk institutt for vannforskning

Oddvar Pedersen

Universitetet i Oslo, Naturhistorisk Museum

Pernille Bronken Eidesen

Universitetssenteret på Svalbard

Reidar Elven

Elven Natur

Torbjørn Høitomt

BioFokus

Laver (Norge og Svalbard)

Reidar Haugan

Reidar Haugan

Annie Aas Hovind

Norconsult

Einar Timdal

Universitetet i Oslo, Naturhistorisk Museum

Håkon Holien

Nord universitet

Per Gerhard Ihlen

Asplan Viak AS

Leddormer

Torkild Bakken

NTNU Vitenskapsmuseet

Trond Knapp Haraldsen

NIBIO

Eivind Oug

Norsk institutt for vannforskning

Armfotinger, koralldyr, krepsdyr, maneter, hydroider, pigghuder, sekkdyr og svamper

Anne Helene Solberg Tandberg

Universitetet i Bergen, UiB

Bjørn Gulliksen

Privat

Henrik Glenner

Universitet i Bergen, Institutt for biovitenskap

Jesper Hansen

Akvaplan NIVA

Kenneth Meland

Universitet i Bergen, Institutt for biovitenskap

Luis Felipe Martell Hernandéz

Universitetsmuseet i Bergen, UiB

Per Djursvoll

Universitetsmuseet i Bergen, UiB

Pål Buhl Mortensen

Havforskningsinstituttet

Tom Alvestad

Universitetsmuseet i Bergen, UiB

Tone Falkenhaug

Havforskningsinstituttet

Francisca Correia De Carvalho

Universitet i Bergen, Avdeling for naturhistorie

Bjørn Walseng

Norsk institutt for naturforskning

Hans Tore Rapp 

Universitetet i Bergen, UiB

Moser

Torbjørn Høitomt

BioFokus

Hans H. Blom

NIBIO

Kristian Hassel

NTNU Vitenskapsmuseet

Magni Olsen Kyrkjeeide

Norsk institutt for naturforskning

John Gunnar Brynjulvsrud

BioFokus

Nebbmunner

Anders Endrestøl

Norsk institutt for naturforskning

Frode Ødegaard

NTNU Vitenskapsmuseet

Kjell Magne Olsen

BioFokus

Pattedyr (Norge og Svalbard)

Per Ole Syvertsen 

Helgeland Museum

Katrine Eldegard

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Arne Bjørge

Havforskningsinstituttet

Kit Kovacs

Norsk Polarinstitutt

Ole-Gunnar Støen

Norsk institutt for naturforskning

Jeroen van der Kooij

Naturformidling van der Kooij

Sommerfugler

Hallvard Elven

Universitetet i Oslo, Naturhistorisk Museum

Kai Berggren

Privat

Leif Aarvik 

Universitetet i Oslo, Naturhistorisk Museum

Sopper

Tor Erik Brandrud

Norsk institutt for naturforskning

Anders Kvalvåg Wollan

Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum 

Bjørn Nordén

Norsk institutt for naturforskning

Egil Bendiksen

Norsk institutt for naturforskning

Jenni Nordén

Norsk institutt for naturforskning

John Bjarne Jordal

Miljøfaglig utredning

Rakel Blaalid 

Norsk institutt for naturforskning

Tom Hellik Hofton 

BioFokus

Tovinger

Øivind Gammelmo 

BioFokus 

Arjen Leendertse

Privat

Gunnar Mikalsen Kvifte 

Nord universitet 

Jostein Kjærandsen

Universitetet i Tromsø

Terje Jonassen

Privat

Vepser

Frode Ødegaard 

NTNU Vitenskapsmuseet 

Arnstein Staverløkk

Norsk institutt for naturforskning

Markus A. K. Sydenham

Norsk institutt for naturforskning

Ole Jørgen Lønnve

BioFokus