Snorre Henriksen

Seniorrådgiver – rødlister for arter og naturtyper

E-post: snorre.henriksen@artsdatabanken.no
Mobil: 909 90 097