Plassering i
NiN-systemet
NiN-kart

Viser utbredelsen av hovedtypen

Landskapsgradienter

Landskapsgradienter som gir opphav til grunntypene i hovedtypen

Beskrivelse
Bilder