Artsdatabankens navneregister er en kilde til kvalitetssikret kunnskap om norske arters navn og deres systematiske tilhørighet.

Sylinderhette Mycena picta er en liten og svært karakteristisk hettesopp med sylinderformet hatt og brede, horisontale skiver.

Søk informasjon om artsnavn

I Artsdatabankens navneregister kan du søke frem informasjon om aksepterte vitenskapelige navn etter gjeldende internasjonale standarder og anbefalte norske navn på bokmål, nynorsk og for mange arter også nordsamisk. Du kan også se alternative (synonyme) navn som eksisterer for arten.

Eksporter artsnavn

Du kan også laste ned lister med navn fra navneregisteret. Navn for alle grupper og arter under det nivået du har valgt vil bli eksportert til ønsket format.

Sammenlign egne lister mot navneregisteret

I listesøket kan du laste opp en egen navneliste og sammenligne den med innholdet i Artsdatabankens navneregister. Her kan du få ut autor, klassifisering, populærnavn og ID’er og sortere ut navn som får feiltreff på vitenskapelig navn, autor, hierarki og/eller nærmest overordet takson og lignende.

Nett-tjenester på navn

Det er etablert flere nett-tjenester på navn, dvs. tjenester som nett-baserte applikasjoner kan levere til hverandre.