Skal du levere datasett og informasjon til Artsdatabanken? Her finner du alt du trenger.

Artsdatabanken samarbeider tett med kunnskapsinstitusjoner, frivillige organisasjoner, forvaltning og næringsliv i arbeidet med å samle inn data om naturmangfold i Norge.

De fleste dataene høstes elektronisk fra ulike databaser hver natt, og mange av disse dataene ligger hos forskjellige kilder. Noen data registreres også direkte i våre systemer.

Her finner du veiledning for:

Deling av stedfestet artsinformasjon

Stedfestet informasjon om funn av arter kan gjøres tilgjengelig gjennom Artsdatabankens tjenester Artskart eller Artsobservasjoner. Denne artikkelen beskriver hvordan institusjoner eller organisasjoner skal gå frem for å levere større mengder data til tjenestene.

Levering av artslister og navn

Artslister og navn som deles med Artsdatabanken inngår i vårt navneregister. Alle våre tjenester henter navn herifra, og for øvrig fungerer navneregisteret som referansemateriale for riktig bruk av navn på arter i forvaltning og forskning.

Levere innhold til Arter på nett

Når du leverer data til Arter på nett, er du selv dataeier og har ansvaret for vedlikehold av dine data.

Levering av DNA-strekkoder i Artsprosjektet

Alle kartleggingsprosjekter i regi av Artsprosjekter skal i nært samråd med NorBOL gjøre et utvalg av innsamlet materiale tilgjengelig for DNA-strekkoding.

Rapportering av Natur i Norge (NiN) naturtyper i Artsprosjektet

Natur i Norge (NiN) er Artsdatabankens system for inndeling og systematisering av naturen, fra de store overordnede landskap og ned til det minste livsmiljø. Ved at kartleggere i Artsprosjektet rapporterer naturtypetilknytning av sine arter/grupper øker dette kunnskapen om blant annet art-habitatrelasjoner.

Levering til bestemmelsesnøkler

Informasjon om bestemmelsesnøkler og hvordan levere data til bestemmelsesnøkler

Rapportering for Artsprosjektet

Innlogging til framdrifts- og sluttrapportering for Artsprosjektet.