Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T31-C-8 svakt kalkrik boreal lynghei
s+[KA·f|e]
T31-C-9 svakt kalkrik boreal lavhei
T31-C-12 sterkt kalkrik boreal lavhei
v
T14-C-2 kalkrik rabbe
T3-C-8 svakt kalkrik fjell-lynghei
v, s*[KA·f|e],t¤[UF·de]
T3-C-9 svakt kalkrik fjell-lavhei
v, s*[KA·f|e]
T3-C-11 sterkt kalkrik fjell-lynghei
v*, s-[KA·h|g],t¤[UF·de]
T3-C-12 sterkt kalkrik fjell-lavhei
v, s-[KA·h|g]