Putevrimose.

Putevrimose er i særklasse vår vanligste vrimose. Den vokser på baserike berg i store deler av landet og finnes også ofte i menneskeskapte miljøer. Arten kjennetegnes av de i fuktig tilstand spiralsnodde skuddene. Som tørr er bladene sterkt kruset.

Putevrimose Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr.
Creative Commons Attribution | Torbjørn Høitomt | Kristian Hassel | Biofokus | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.