Narreskjell. Putevrimose.

Narreskjell kan kjennes på kombinasjonen av store, uregelmessige basalskjell og oppsvulma podetier med sprekker og perforeringer. Den vokser ofte lysåpent på rike berg i kalkskog og i kulturlandskap. Arten er utbredt i store deler av landet, men er vanligst på Østlandet.

Narreskjell Cladonia turgida Hoffm.
Creative Commons Attribution | Håkon Holien | Einar Timdal | NORD Universitet | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.

Putevrimose er i særklasse vår vanligste vrimose. Den vokser på baserike berg i store deler av landet og finnes også ofte i menneskeskapte miljøer. Arten kjennetegnes av de i fuktig tilstand spiralsnodde skuddene. Som tørr er bladene sterkt kruset.

Putevrimose Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr.
Creative Commons Attribution | Torbjørn Høitomt | Kristian Hassel | Biofokus | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.