Knollsoleie.

Knollsoleie er ein lågvaksen til middels høg, heimleg plante, men er kanskje òg nokre gonger komen inn med ballastjord. Arten finst i søraustlege deler av landet. Han har ein rund knoll ved grunnen, derav namnet.

Knollsoleie Ranunculus bulbosus L.
Creative Commons Attribution | Hanne Hegre | Reidar Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.