Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T20-C-2 kalkrik isinnfrysingsmark
v
T22-C-2 kalkfattig og intermediært grassnøleie
v
T4-C-9 lyngskog
v
T3-C-1 kalkfattig leside
v, s+[KA·c|d],s-[UF·c|d]
T32-C-1 kalkfattig eng med mindre hevdpreg
m, v*
T7-C-1 svært kalkfattig moderat snøleie
v, s+[SV·b|c]
T32-C-2 kalkfattig eng med klart hevdpreg
v
V8-C-1 kalkfattig og intermediær strand- og sumpskogsmark
m, s*[SA∙a|b], s*[KA∙e|f]
T7-C-2 svakt kalkfattig moderat snøleie
v, s+[SV·b|c],s+[KA·c|d]
T31-C-1 kalkfattig boreal frisk hei
v
5