Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 151
Limniske 2
Terrestriske 149
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 49
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.