Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 70
Limniske 2
Terrestriske 68
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 11
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder