Kjempespringfrø.
  • Creative Commons Attribution Share-alike | Eli Fremstad

Kjempespringfrø er ei eittårig urt i springfrøfamilien og vert dyrka som prydplante. Arten har spreidd seg frå dyrking og er no naturalisert i mange fuktige habitat. Arten har sokalla eksplosive frukter, det vil seie at det byggjes opp eit safttrykk i frukta som til slutt vert utløyst, gjerne ved berøring. Frøa vert «skotne ut» når kapselflikane brått krøllar seg tilbake. Slektsnamnet Impatiens tyder utolsam (tenk berre på engelsk "impatient") og syfter på fruktene som berre ventar på ei berøring.

Kjempespringfrø Impatiens glandulifera Royle
Creative Commons Attribution | Hanne Hegre | FlowerPower | Reidar Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.