Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 32
Limniske 9
Terrestriske 0
Marine 23
Antatt antall uoppdagede arter 68
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.