Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 112
Limniske 1
Terrestriske 111
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 18
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder