Vårfluer: Limnephilidae.
  • Creative Commons Attribution | Hallvard Elven

Familien Limnephilidae er den mest artsrike vårfluefamilien i Norge, med 75 arter fordelt på 22 slekter. Familien omfatter små til meget store arter, og mange av artene har karakteristiske framvingetegninger. Familien finnes i alle typer ferskvannshabitater, og gruppen er viktig for nedbrytingen av dødt løv og annet plantemateriale i ferskvann. Larvene bygger rette eller buede, portable hus som i hovedsak består av sandkorn og/eller plantemateriale.

Limnephilidae
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Trond Andersen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen