Hoppebørstehaler.

Hoppebørstehalene utgjør den mest basale ordenen innenfor insektene og gir en god indikasjon på hvordan urinsektet må ha sett ut.

Hoppebørstehaler Archaeognatha
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Leif Aarvik | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo