Svartvinget engrovflue.

Svartvinget engrovflue Dioctria oelandica er en stor og iøynefallende rovflue. Med sine mørke vinger og oransje bein skiller den seg ut fra alle andre engrovfluer Dioctria. Arten trives i skogområder, særlig med edelløvskog hvor den sitter og soler seg på de store bladene. Arten fanger aktivt byttedyr som hovedsakelig består av andre tovinge-arter (Diptera). Svartvinget engrovflue finnes hovedsakelig i Oslofjordområdet, men er også registrert fra flere lokaliteter i Agder og Østfold.

Svartvinget engrovflue Dioctria oelandica (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Øivind Gammelmo | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.