Stripet rovflue.

Stripet rovflue Choerades marginata er ikke av våre største rovfluer, men er likevel et imponerende syn. Det er en middels stor og svart art med gule hår på bakkroppen. Arten trives best i skogsområder, særlig i edelløvskog. Den vil ofte kunne sees sittende på løvverket i skogkantene og sole seg.

Stripet rovflue Choerades marginata (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Øivind Gammelmo | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.