Spinkel engrovflue.

Klarvinget engrovflue Dioctria hyalipennis er en liten og forholdsvis mørk engrovflue. Arten er en av våre vanligste rovfluer i Sørøst-Norge. Den trives i busk- og kantvegetasjon hvor den lever av å fange byttedyr. Som flere andre rovfluer er dette en bakholdsangriper som sitter og venter i vegetasjonen på at byttedyr skal passere.

Klarvinget engrovflue Dioctria hyalipennis (Fabricius, 1794)
Creative Commons Attribution | Øivind Gammelmo | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.