Sørmetallvannymfe.

Sørmetallvannymfe er en nokså sjelden, metallgrønn vannymfe som foretrekker temporære dammer. Hannen har blå vokspudring på kroppen.

Sørmetallvannymfe Lestes dryas (Kirby, 1890)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Anders Endrestøl | Ove Bergersen | Ole Jørgen Lønnve | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Norsk institutt for naturforskning | NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi
Kart. Utbredelse i Norge.