Septemberlibelle.

Septemberlibelle er en relativt liten, blå- og gulmønstret storlibelle med et karakteristisk gult naglemerke på ryggen. Arten er nyinnvandret til Norge.

Septemberlibelle Aeshna mixta Latreille, 1805
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Anders Endrestøl | Ove Bergersen | Ole Jørgen Lønnve | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Norsk institutt for naturforskning | NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi
Kart. Utbredelse i Norge.