Sandjordbie.

Sandjordbie er relativt nylig påvist i Norge og har raskt ekspandert til egnete sandområder på Østlandet. Den er nå funnet både i Østfold, Hedmark og Buskerud og antas å spre seg videre i årene framover. Den hekker i sandjord og besøker ulike blomster, særlig kurvplanter. Sandjordbie er en liten art uten metallglans.

Sandjordbie Lasioglossum sexstrigatum (Schenck, 1870)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.