Reliktjordbie.

Reliktjordbie er en av Skandinavias mest sjeldne bier. Den er funnet kun to ganger i Norge i sandtak ved Busund på Ringerike. Trolig er den meget varmekjær, men lite er kjent om habitatkravene til denne arten. Arten har meget svak og spredt punktering på bryst og bakkropp.

Reliktjordbie Lasioglossum quadrinotatulum (Schenck, 1861)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.