Muslingkreps: Darwinula stevensoni.

Darwinula stevensoni er den eneste arten av overfamilien Darwinuloidea som så langt er funnet her i landet. Den har flere trekk som gjør at man raskt forstår at dette er en muslingkreps som tilhører en helt annen gruppe enn Cyprididene, som man vanligvis har med å gjøre.

Darwinula stevensoni (Brady & Robertson, 1870)
| Markus Lindholm | Norsk institutt for vannforskning
Kart. Utbredelse i Norge.