Nettmuslingkreps.

Slekten Bradleystrandesia omfatter tre norske arter, samt en nærtstående (Bradleycypris obliqua). Gruppen kjennetegnes av den såkalte Triebels løkke, en løkkeformet åpning på uropodens feste-ligamenter. Alle tre arter er forholdsvis store (> 1 mm), farget i blågrønn, grønnlig eller brunt, og har gjerne rikelig behåring. Formen på skallet er karakteristisk for slekten. Høyeste punkt ligger foran midten, og er gjerne plassert slik at formen fremstår som noe «pukkelrygget», med jevnt skrånende linje bakover. Nettmuslingkreps (Bradleystrandesia reticulata) er den desidert vanligste.

Nettmuslingkreps Bradleystrandesia reticulata (Zaddach, 1844)
| Markus Lindholm | Norsk institutt for vannforskning
Kart. Utbredelse i Norge.