Jordgjøkhumle.

Jordgjøkhumle er den vanligste av gjøkhumlene i Norge. Den er sosialparasitt på lys jordhumle og følger utbredelsen til verten. Dronningen er påfallende stor med bredt, gult kragebånd og svært glissen behåring på bakkroppen foran den hvite bakstussen. Gjøkhumlene våre er med noen få unntak generelt vanskelige å artsbestemme sikkert i felt.

Jordgjøkhumle Bombus bohemicus Seidl, 1837
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.