Lynggjøkhumle.

Lynggjøkhumle er fjellets gjøkhumle, og den er ikke uvanlig i fjellskogen og over tregrensa. Arten har et bredt, gult kragebånd, men varierer ellers en del i utbredelsen av den lyse bakkroppsbehåringen. Den er relativt enkel å skille fra de andre gjøkhumlene på at den lyse behåringen på skutellen og bakkroppen er ensfarget lys halmgul.

Lynggjøkhumle Bombus flavidus Eversmann, 1852
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Jan Ove Gjershaug | Arnstein Staverløkk | Roald Bengtson | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.